Všechny články

Setkáváme se s politickými stranami

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Setkáváme se pro Vás s politiky většiny politických stran, ptáme se jich na jejich přístup k zástavbě Smíchova,
zachování zeleně, parků a občanské vybavenosti. Zajímá nás především, jaké plány v oblasti Smíchov chtějí prosazovat.

Komunální volby se blíží, oblast Smíchova čeká velký rozvoj a mimo jiného nově zvolené Zastupitelstvo HMP bude rozhodovat o změně funkce území pro záměr ŠEMÍKŮV BŘEH.
Požádali jsme většinu stran o osobní schůzku, s cílem zjistit jejich postoj k rozvoji Smíchova a také vysvětlení, proč se změnou z funkce sportu na všeobecně smíšenou nesouhlasíme.
Již jsme se sešli s ODS - Občanská demokratická strana, Piráti Praha 5, Strana zelených Praha 5, ČSSD i ČSSD Praha 5, PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL Praha 5, Živá Praha 5.
Jejich stanoviska budeme postupně zveřejňovat.

S Česká pirátská strana - Praha a SZ - Strana zelených máme domluvený termín schůzky.
ANO, ANO, tohle je Praha 5, ANO, tohle je Praha a TOP 09 a Starostové - Spojené síly pro Prahu čekáme na sjednání termínu (strany jsme kontaktovali vícekrát, doposud s neurčitou odpovědí).
Právě koalice těchto stran na Praze 5 stojí za schválením memoranda s developerem a jejich stávající zastupitelé např. Pavel Richter - Starosta Prahy 5, JUDr. Tomáš Homola či Ing. arch. Zuzana Hamanová
jsou zastánci změny funkce územního plánu neboli masivní zástavby smíchovské náplavky.

Záměr Šemíkův břeh není jediným developerským projektem v blízkém okolí, ale je tím nejpalčivějším. Nyní tříhektarové využívané sportoviště na smíchovském břehu Vltavy, v památkové zóně,
naproti Vyšehradu. Případná bloková zástavba podél čtyřproudé Strakonické ulice bude pro stávající obyvatele znamenat zásadní zhoršení již teď nevyhovujících životních podmínek (hluk, vibrace, smog a prach).

 ODS - Občanská demokratická strana

Den před schůzkou s PRAHA SOBĚ proběhla schůzka s kandidáty ODS. Za kandidáty do Zastupitelstva MČ Praha 5 (ODS Praha 5) se s námi sešla paní Zajíčková a pan Herold
(nyní na MČ Praha 5 zodpovědný např. za sport), z kandidátů do ZHMP ODS Praha byl přítomen pan Zajíček. Závěr schůzky byl pro nás nejasný, pan Zajíček při nakousnutí tématu
zastavění sportoviště stočil debatu směrem k řešení dopravy v oblasti smíchovského břehu (např. zahloubení Strakonické ulice - bohužel reálnost výsledků v horizontu desetiletí).
Pan Herold se také ke změně územního plánu jasně nevyjádřil.
Nicméně z dřívějších činů je patré, že ODS jako součást koalice záměr Šemíkův břeh podporuje (na jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného 7. 12. 2017,
pan Herold uvedl, citujeme ze zápisu: "Bc. Herold (zástupce starosty MČ Praha 5): uvedl, že propustnost daného území, zatraktivnění a prodloužení náplavky až do těchto míst by
bylo přínosem pro MČ Praha 5. Předpokládají domluvu s investorem na jiném řešení, tak aby nezmizely na území městské části sportovní plochy. Jedná se o uzavřené ne příliš funkční sportoviště.”,
dále 11. 9. 2018 členové ODS při hlasování souhlasili s podpisem memoranda s developerem, v něm se ale již o řešení pro nemizení sportovišť na území MČ nedočteme).

Příslušné dokumenty budou k nahlédnutí na konci tohoto článku (memorandum, zápisy z jednání VURM).

 

PRAHA SOBĚ

V úterý 25. 9. 2018 jsme se sešli s Jan Čižinský, kandidátem na pražského primátora. Závěr schůzky je, že PRAHA SOBĚ je PROTI změnám územního plánu u sportovišť a proti jejich zastavění.

Také bylo zmíněno, že i na Praze 7 soukromý majitel sportovišť, kde trénuje FK LOKO VLTAVÍN, projevil zájem o změnu územního plánu, ta mu podle slov pana Čižinského nebude umožněna dokud bude Praha 7 sobě ve vedení.

ČSSD

Za ČSSD Praha 5 se s námi setkal pan Smetana. Ze schůzky vyplynulo, že je proti developerské výstavbě bez plánovacích smluv, zároveň by měly být vyhrazeny plochy, kde se stavět vůbec nesmí. Svou nepřítomností na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 11. 9. 2018 hlasovali proti podepsání memoranda s developerem a budou chtít jeho revokaci. Za Zastupitelstvo HMP se s námi setkala radní Ropková, která v případě hlasování o změně územního plánu pro záměr Šemíkův břeh zohlední doporučení svých zastupitelů na MČ Praha 5, nicméně zastavování sportovišť ji nepřijde rozumné.

 

Česká pirátská strana

Jeden z posledních dnešních příspěvků je věnován schůzce s Česká pirátská strana. Dne 1. 10. jsme se na magistrátu setkali s panem Vítem Šimralem. Poté, co jsme mu projekt a náš postoj představili, si vyžádal kompletní informační balíček k projektu, aby ho mohl v detailu prostudovat a zaujmout finální stanovisko. V obecném principu u změn územního plánu PIRÁTI na Magistrátu Hl. m. Prahy chtějí následovat názor svých zastupitelů městských částí.

Z kandidátů do Zastupitelstva MČ Praha 5 Piráti Praha 5 jsme se setkali s panem Danielem Mazurem a Karlem Bauerem, jejich stanovisko je, že změnu ÚP pro záměr Šemíkův břeh NEPODPORUJÍ, což je patrné i z jejich volebního programu: "Budeme bránit pokračování změn v územním plánu, kterým přicházíme o místa pro aktivní sportování ve prospěch další developerské výstavby."

 

Zelení - Strana zelených

Po schůzkách s kandidátkou Martina Pokorná a kandidátem Pavlem Štorchem do Zastupitelstva MČ Praha 5 za Strana zelených Praha 5 jsme došli k jasnému závěru, a to, že jsou proti zastavování zelených ploch a sportovišť. Naopak jsou přesvědčení, že existují vhodnější místa pro novou zástavbu s rozumně vyřešenou infrastrukturou. Nábřeží Vltavy k nim nepatří, toto místo má sloužit veřejnosti jako oddechová zóna, zeleň a sportoviště (podobně jako Dětský ostrov) a cyklotrasa. Strana Zelených chce zahájit komunikaci s majitelem pozemku a docílit zpřístupnění areálu pro širší veřejnost. Paní Pokorná společně s panem Velkem byli členům spolku nápomocní při zorientování se v územním řízení, poskytnutím podkladů, kontaktů a cenných rad.

Z kandidátů do ZHMP se s námi sešel lídr Zelení - Strana zelených pan Ondrej Mirovsky, se změnou územního plánu také nesouhlasí naopak by viděl cestu ve snaze sportoviště vykoupit a vytvořit příjemné nábřeží pro pražany, aby za zelení nemuseli odjíždět na chaty. Náhradní sportoviště na Císařské louce (jak navrhuje STAN a TOP09, pozemky jsou mimochodem soukromé) nevidí jako adekvátní řešení. Obdobná situace je na Praze 7 s ostrovem Štvanice, která díky své vzdálenosti od obytné zóny není pražany plně využívaná, navíc se jedná o záplavové území.

Pro více informací doporučujeme prostudovat volební program včetně bodu Smíchov City:
http://praha5.zeleni.cz/…/09/Volebni_program_2018_detailni.…

 

 Připravila: A. Doušová