Portfolio

Dětský ostrov

Dětský ostrov

Dětský ostrov - sportovně relaxační areál, MČ Praha,
Stav: stavební řízení, dokončení - 2018

Obnova areálu Dětského ostrova - Praha 5.
Jedná se o změnu a opravu již původně zrealizované stavby, která byla poškozena povodní. V rámci koncepce byly navrženy nové plochy sportovišť. Původní prostor dětských hřišť byl kompletně přepracován, byly navrženy nové atraktivní herní prvky, ale také plochy pro odpočinek. Skladba odpovídá věkovým kategoriím dětí. Vše je barevně uspořádání a jednotlivé prvky jsou jak barevně tak materiálově odolné.

Stavba areálu bude užívána pro sportovní akce, odpočinek, relaxaci a jako herní prostředí pro rodiče s dětmi. V rámci návrhu byly zohledněny požadavky na případnou demontáž, jednoduchou údržbu, ale i zdravotní nezávadnost v případě povodní.
 
Zdroj: výstava Camp

Datum

9. říjen 2018

Štítky

Developerské projekty