Portfolio

Bytový dům Radlická

Bytový dům Radlická

68
BYTOVÝ DŮM RADLICKÁ
Adresa: Radlická 26, Praha 5
Investor: Hakuna matata
Architekt: Fertyk
Stav: územní řízení
Zahájení: 2017
Dokončení: 2022
Investice: 90 mil. Kč

Centrální část Smíchova protínající ulice Radlická je ze severní strany lemována téměř souvislou blokovou zástavbou zejména činžovních domů. V prvním z těchto bloků na západ od křižovatky s ulicí Ostrovského se nachází objekt z roku 1890, který je nyní ve velmi špatném technickém stavu. Dle návrhu projde komplexní rekonstrukcí, dostavbou a nástavbou. Poté bude sloužit především jako nájemní dům a parter bude využit po účely obchodu, služeb anebo stravování.
Část stávajících stavebních konstrukcí bude využita v od úrovně suterénu po strop třetího nadzemního podlaží. Signifikantním prvkem navrhovaných stavebních úprav objektu je uliční fasáda s cihlovým obkladem a francouzskými velkoformátovými okny. Parter do Radlické ulice budou tvořit výlohy komerční jednotky v šířce a rastru oken podlaží nad ním. Návrh členění uliční fasády vychází z tektoniky a rytmu oken původního objektu. Dva rizality po stranách budou zachovány a ještě zdůrazněny jejich zvýšením a použitím trojdílných okenních výpiní. Na severní straně je navržen vstup do bytové části, na jižní straně byl stávající vjezd do dvora využit pro vjezd do podzemních garáží s mechanickými zakladači.
Dvorní fasáda druhého až pátého podlaží, orientovaná do dvora, s francouzskými okny, je dopiněna o balkóny. Z druhého podlaží je přímý vstup na zatravněnou střechu podlaží prvního, kde jsou k bytům navrženy předzahrádky, společný dvorek se zelení a průchody do dvorního objektu s ateliéry. Ateliéry ve dvoře budou kryté plochou vegetační střechou s několika světlíky. V interiéru objektu budou využity zachované fragmenty stávající budovy, zejména části veřejného interiéru, s jasným rozlišením původních a nových stavebních prvků a konstrukcí.
(Zdroj: Fertyk)

Datum

7. březen 2019

Štítky

Developerské projekty