Portfolio

Soubor Smíchov (Gold Nemovitosti)

Soubor Smíchov (Gold Nemovitosti)

9
SOUBOR SMÍCHOV - NA PLZEŇCE
Adresa: ul. Na Plzence, Praha 5
Investor: GOLD nemovitostní, s. r. o.
Architekt: ArchiProject, s. r. o.
Stav: územní řízení
Zahájení: Q2 2019
Dokončení: 03 2021
Investice: 450 mil. Kč

Návrh řeší dotvoření stávajícího městského bloku v Praze na Smíchově, který je situován mezi ulicemi Na Plzeňce, Strakonická, Nádražní a Kotevní. Základním principem je citlivé dopinění hmoty do stávající zástavby tak, aby byl uchován charakter místa a využil se potenciál, které místo nabízí. Důležitým faktorem je reakce na založené cesty územím. Urbanistický koncept vychází z projednávání MČ Prahy 5, který zahrnuje propojení slepé ulice Na Plzeňce s ulicí Nádražní. Toto řešení umožňuje hodnotné propojení území založeným uličním profilem. Návrh pracuje s uličními čarami (Nádražní a Na Plzeňce), které definují veřejný a soukromý prostor tak, jak je to v místě obvyklé. Soubor je dělen na objekty, které respektují svým charakterem měřítko okolních staveb a dotváří celou uliční frontu městských domů s živým parterem.
Blok bude dotvořen čtyřmi domky do ulice a jedním pavilonem, který je situovan ve vnitrobloku. Navrhované domy mají ploché střechy a výškově navazují na okolní zástavbu. Celý koncept reaguje i na plánovaný záměr výstavby nové části Smíchov City, z kterého čerpá inspiraci. Soubor je postaven na společných podzemních garážích.
Návrh souboru polyfunkčních domů, včetně jeho umístění, je zcela v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhované řešení vychází z umístění okolních staveb na pozemku, stávajících urbanistických vazeb a požadavků stavebníka. Vjezd do garáží bude v nejnižším bodě v ulici Na Plzeňce. Návrh umožňuje vjezd do vnitrobloku z ulice Na Plzeňce.
Návrh souboru polyfunkčních domů je projektován na pozemku investora a svým řešením reaguje na stávající a plánované domy v blízkém okolí. Ucelený návrh dotvoření uzavřeného bloku navazuje na slepé štíty stávajících bytových domů v ulici Na Plzeňce čp.1237/3 a domu v ulici Nádražní čp. 280/62 na pozemku č. 590/1. Navržené řešení zástavby proluky, založené na důsledné uzavřené formě bloku, je řešeno do výtvarně i technicky ucelené formy návrhu, na všech úrovních projektu. Od hmotového řešení přes celkové provozní i dílčí dispoziční řešení až po návrh fasád a designu povrchů a detailů.
Domy jsou svým významem a náplní tvarově a materiálově propsány do vlastního výrazu, který potlačuje pocit velkého měřítka. Objekty mají komerční parter pro administrativní využití (přes dvě podlaží s otevřenou galerií) s velkými prosklenými výkladci, které se tvarově a materiálově propisuje do fasád. Obytné podlaží vychází ze základních kompozičních principů (symetrie a rytmus), kde návrh pracuje pro toto místo charakteristickým principem pravidelného rastru oken ve stěnách. Jeden z objektů pracuje s prvkem proskleného lehkého obvodového pláště na výšku všech podlaží. Ustoupená podlaží jsou využita pro terasy a v celkovém kontextu oslabená hmota reaguje na okolní sedlové střechy.
(Zdroj: ArchiProject, s. r. o.)

Datum

7. březen 2019

Štítky

Developerské projekty