Všechny články

EKOSPOL - rozhodnutí MHMP ve věci Bytový dům Smíchov

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Aktualizace 1.10.2019:  Dnes bylo na úřední desce MČP-5 zveřejněno seznámení s podklady ohledně podaného odvolání proti rozhodnutí MHMP. Podklady jsou k nahlédnutí na Magistrátu HMP. Jedná se o hlukovou studii a výkres aktuální stavby, které chybělo okótování, a také plán bouracích prací (podklady později doplníme do příloh). Dle dostupných informací zatím není vyřešeno odvolání Ekospolu proti zamítavému stanovisku ve věci územního rozhodnutí JUDr. Kayedové z  MHMP. Jakmile se věc změní, budeme Vás opět zde informovat. Oznámení o seznámení s podklady naleznete na úřední desce vyvěšené do 17.10.2019 pod tímto odkazem http://urdeska.praha.eu/files/2019-1225974.pdf?ids=ZrB-pbxpl-5PPv20G3TF21Fsd6ng==, nebo v přílohách řazených na konci tohoto článku.

Aktualizace 21.1.2019:  Ekospol a.s., podal proti rozhodnutí MHMP odvolání. Toto odvolání můžete nalézt na úřední desce vyvěšené od 21.1.2019 do 6.2.2019  pod tímto odkazem: http://urdeska.praha.eu/files/946292-18-sezn.pdf?ids=lTjyvQq2U79KckAbM12R-pbxsh-Q==
nebo zde v přílohách řazených na konci tohoto článku.

 

Magistrát hlavního města Prahy rozhodl ve věci podaných odvolání účastníků řízení a opominutých účastníků řízení, proti rozhodnutí vydaných k projektu "BYTOVÝ DŮM SMÍCHOV"  (obchodní název Ekorezidence Plzeňka) developera EKOSPOL (D.O.S.PRAGIA, a.s.).

 

Podle rozhodnutí MHMP zcela ruší všechna rozhodnutí a věc vrací Úřadu městské části Praha 5, odboru stavební úřad k novému projednání. Stavbu tak není možné umístit podle současné projektové dokumentace, a developer bude muset projekt přepracovat a znovu podat k projednání.
Toto rozhodnutí považujeme za první konstruktivní úspěch našeho spolku.


Projektu Ekorezidence Plzeňka bylo vytknuto nespočet bodů. Vlastníky sousedních nemovitostí napadené plánované parkovací zakladače ve vnitrobloku činily pouze malý zlomek porušení předpisů a stavebních zákonů.
Mimo jiné stavba není umístěna v souladu se stavební čarou podle §21 (K §22 odst.3 Pražských stavebních předpisů).

Developer dále nepřihlíží k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím. V případě společného vnitrobloku nevyužívá žádná ze stávajících staveb vnitroblok pro parkování s obslužnou komunikací ani jiné technologické stavby situované ve vtnirobloku. Okolní stavby mají vnitrobloky koncipované jako klidové zóny se zahradní úpravou. Developer tento charakter musí respektovat a přizpůsobit koncepci svého vnitrobloku tomuto charakteru.

Také byly zjištěny četné chyby v projektové dokumentaci, která nesouhlasí s nákresy a vizualizacemi (například uváděné balkony jsou ve skutečnosti arkýře).

V rozporu jsou také parkovací stání, kde nejsou splněny požadavky vyhlášky, a také jsou v popisu parkovacích zakladačů v projektové dokumentaci rozporné údaje. Z veřejně dostupného technologického listu navrženého parkovacího systému Wöhr Parklift 413 bylo zjištěno, že se zařízení umisťuje do budovy nebo je zastřešeno, přičemž výška pod střechu je cca 4,5-5m v závislosti na použití kompatního nebo normálního typu zakladače. Pokud by tak byl zakladač zastřešen, došlo by opět k rozporu se stavební čarou.

Celé znění rozhodnutí, vyvěšeného na úřední desce od 19.12.2018 do 04.01.2019 naleznete pod tímto odkazem: http://urdeska.praha.eu/files/946292-18.pdf?ids=GBuInkUl8fKu6j2ygEQ7gg==

Nebo zde v přílohách řazených na konci článku.

 

Profil projektu:

Ekorezidence Plzeňka

 

Připravil: Viktor Veselý