Všechny články

Postavte se proti zástavbě posledního sportovního areálu na Smíchově

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Místo ERPETu luxusní byty: Projekt radního Hlaváčka zničí hlavní smíchovské sportoviště

 

7. června 2024, Praha 5 - Zastupitelstvo HMP (ZHMP) bude 20. Června projednávat změnu územního plánu sportoviště Erpet Praha na Smíchově. Vedení Prahy se rozhodlo obejít MČ Prahu 5, která se jednoznačně staví proti likvidaci poslední sportovní plochy v této lokalitě. Ta se má stát dalším územím pro výstavbu administrativy a luxusních bytů v centru Smíchova. Ohled na kvalitu života, dopravu a životní prostředí ustupuje soukromým zájmům developera, a to za hlasité podpory radního pro územní rozvoj, Petra Hlaváčka (STAN). Developer SEBRE prodejem získá okolo 5 - 9 miliard korun. Jednání protistran provází nekorektní chování včetně výhrůžek, uměle řízené protipetice a nekorektnímu lobbingu. Výbor územního rozvoje projekt posvětil za vzácné shody části koalice a opozice. Finální slovo však bude mít zastupitelstvo. Spolek Za lepší Smíchov bude bojovat a přesvědčovat, aby k územní změně nedošlo a cenný a současně poslední sportovní areál mohl dál sloužit velmi lidnaté centrální páté městské čtvrti.

 

Přijďte 20. Června 2024 na Magistrát hlavního města Prahy vyjádřit svůj nesouhlas s tímto záměrem. Již pouhá Vaše přítomnost bude podnětná. Vyjádřete svůj nesouhlas také osobním dopisem zastupitelům hlavního Města Prahy. Na červnovém zasedání ZHMP dojde k projednání změny územního plánu ze sportovní plochy na zastavitelné území. Po ukončení fungování zimního stadionu Nikolajka se tak jedná o likvidaci dalšího sportoviště na tomto území. Veřejná vybavenost se tím posouvá na druhé místo v zájmu soukromého investora a developera SEBRE, který podnikatelsky upřednostňuje miliardový příjem z plánovaného projektu. Nejdříve podezření, které se stalo doložitelným, ukazuje na machinace SEBRE: výhrůžky soudním řízením v případě vypovězení nesplnitelného memoranda i zmíněnou umělou elektronickou peticí, kterou podepisují obchodní partneři a osoby s přímým ekonomickým zájmem na stavbě.

 

Náš spolek může předložit necelých 1000 reálných ručních podpisů Pražanů s trvalým bydlištěm v Praze, kteří jasně odmítají změnu územního plánu a pokračující „zabetonování“ Smíchova. Memorandum podepsané SEBRE a bývalou reprezentací MČ Praha 5 pak vzbuzuje pochybnosti, zda se nejedná o politický úplatek pro rugby klub Smíchov, který na jednání ZMČ Praha 5 vehementně prosazoval zastupitel Tomáš Homola (aktuálně STAN, tehdy zastupitel za Patrioti P5 a Demokraté Jana Kasla). Poškozenými budou především rodiče a děti, kteří budou muset jezdit do sportovišť mimo Prahu 5.

 

Uvědomujeme si, že současný stav pozemku není optimální. Nicméně investor pozemek kupoval jako území určené pro sport a jeho argumenty jsou z našeho pohledu směsicí alibismu, nesplnitelných líbivých slibů a nepravd. Možná proto pan radní Hlaváček, zastupitelka Zuzana Hamanová (zároveň zastupitelka Prahy 5 za STAN a blízká spolupracovnice zastupitele Homoly) velmi naléhavě žádají rychlé projednání a schválení změny územního. Případ evokuje kauzy politického období primátorství Pavla Béma a nelze nevidět průsečíky.

 

Zástupce místních obyvatel, spolku a petičního výboru, Viktor Veselý, k tomu říká:
„Pokud zastupitelé MHMP změnu územního plánu schválí, tak Smíchov bez jakékoliv náhrady nenávratně přijde o unikátní sportovně rekreační areál, a to v době, kdy v nejbližším okolí již probíhá výstavba tisíce bytů a kanceláří (Smíchov City, Zlatý Lihovar, New Horizon, Archa Smíchov atd.). Tento rozvoj nutně přinese významné zvýšení poptávky po sportovně rekreačních plochách a město by tak nemělo existující sportoviště nechat nevratně zastavět. Naopak, mělo by sportovní aktivity podporovat a budovat další. Oblast u řeky je pro rekreaci a sport ideální, jak říká i magistrátem schválená Koncepce pražských břehů, kterou zpracoval IPR v roce 2014. Proto vyzýváme politickou reprezentaci, aby, s ohledem na obyvatele města, neumožnila změnu územního plánu ze sportoviště na komerčně zastavitelnou plochu a jednala s vlastníkem pozemku o možném rozvoji v rámci aktuálně platného účelu – tedy sportovního využití.“

„Také se obáváme, že změna územního plánu pro Šemíkův břeh by mohla vyvolat vlnu snah o změnu ÚPHMP u dalších pražských sportovišť – většina je vlastněna soukromými subjekty. Sportovní plochy jsou lukrativními pozemky v blízkosti centra, vedení města a odborné instituce jako IPR by měly dát jasně najevo, že tuto veřejnou vybavenost není možné likvidovat.“

 

Josef Matoušek, předseda Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a bývalý zastupitel Prahy 5, k tomu říká toto:
"Město se má udržovat obyvatelné. Lidé žijící v Praze 5 by neměli trpět změny územního plánu, které umožní zničit pozemky pro volnočasové aktivity Pražanů, kvůli stavebním parcelám. Změnou by se snižovala kvalita života všech Pražanů, neboť co jiného je, udělat ze sportovních hřišť na Smíchově parcely pro baráky. Jako celoživotní sportovec jsem i v roli zastupitele Prahy 5 byl proti změně sportoviště u břehu Vltavy na stavební pozemky kvůli zisku developera. Doufám, že zájem Pražanů bude zohledněn před zájmem developera.“

 

Vyzýváme proto ZHMP, a především opozici (proč jdete na ruku individuálním zájmům koalice?), aby odmítlo tuto změnu územního plánu a začalo aktivně jednat a plnit roli a stavět se za zájem Prahy a jejích obyvatel. CHCEME V PRAZE 5 ŽÍT, NEJENOM BYDLET!

Obec by měla hájit veřejný, a nikoliv soukromý zájem, pane Hlaváčku!

 

Politici přicházejí a odcházejí, ale veřejná území zůstávají.

 

Spolek za Lepší Smíchov podporují:
Městská část Praha 5
Spolek Lepší Barrandov
Spolek Malvazinky
Spolek Smíchov
Občasnké sdružení ZaPět
Občanské sdružení Smíchovská parta
Občanské sdružení Nebourat.cz
Občanské sdružení Smíchovská náplavka
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

A další, včetně místních SVJ a podnikatelů.

 

Podepište petici za záchranu posledního sportoviště:

 https://e-petice.cz/petitions/ne-zastavovani-sportovist-aneb-zachovejme-sportovni-areal-erpet-smichov-vedle-zeleznicniho-mostu-na.html

 

Snímek obrazovky 53

 

Článek připravil: Viktor Veselý