Všechny články

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení zakázky výběru partnera pro pilotní projekt Dostupné družstevní bydlení, o jehož uskutečnění dlouhodobě usiluje odborný tým radní HMP JUDr. Hany Marvanové vedený advokátem Mgr. Jiřím Kučerou z advokátní kanceláře Kučera & Associates. V ulici Radlická na Praze 5 by tak mohlo potenciálně vyrůst více než 260 nových družstevních bytů.

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo zahájení veřejné zakázky na výběr partnera pro vybudování družstevního domu na principech inovativního projektu s názvem Dostupné družstevní bydlení. Princip DDB spočívá v tom, že pozemek společně s právem stavby poskytne družstvům město, za což budou družstevníci ročně odvádět příspěvek do Fondu rozvoje dostupného bydlení. Po splacení celé částky úvěru na výstavbu si družstvo bude moci dle předem stanovených pravidel pozemek od hlavního města Prahy odkoupit. Město se rovněž stává členem družstva a automaticky tak bude disponovat právem nájmu k jedné třetině všech bytů, které může dál poskytovat k pronájmu.

Dostupnost projektu stojí zejména na dvou pilířích. V rámci prvního pilíře zřídí Praha pro družstvo právo stavby k pozemkům ve vlastnictví Prahy, díky čemuž se do ceny výstavby nepromítnou náklady na pořízení těchto pozemků. Družstvo má nárok na koupi pozemků po splacení úvěru na výstavbu, čímž náklady rozdělí do delšího časového období. Druhý pilíř spočívá v tom, že družstevní developeři operují s nižší marží než běžní komerční developeři. Rovněž tato skutečnost snižuje celkové náklady na výstavbu.

„V projektu DDB bude město úzce spolupracovat se soukromým sektorem v oboru družstevní bytové výstavby, což umožní snížit celkovou cenu výstavby a spolu s odloženou platbou za pozemek zajistí členům družstva levnější bydlení. V konečném součtu lze při DDB uspořit dokonce až 30 % stavebních nákladů. Díky tomu vidíme v projektu potenciál, jenž by mohl pomoci vyřešit aktuální krizi bydlení nejen v Praze, ale případně i v dalších českých městech. Jsme tedy velice rádi, že se naše dvouleté úsilí vyplatilo a i nadále hodláme pokračovat ve spolupráci,” říká advokát Jiří Kučera, Managing Partner advokátní kanceláře Kučera & Associates.

V rámci pilotního projektu DDB by na Praze 5 v ulici Radlická mohlo vzniknout přes 260 nových družstevních bytů, které městu umožní podpořit zejména střední příjmovou třídu, pro niž je dosažení vlastnického bydlení v poslední letech problematické. Jen v hlavním městě se dá tímto způsobem vytvořit dalších cca 10 000 bytů. Projekt Dostupného družstevního bydlení však může pomoci s dostupností bydlení i v dalších obcích a městech, jenž disponují nevyužitými pozemky.

Více informací o tématu naleznete na webu projektu Dostupné družstevní bydlení: https://ddb.praha.eu/

TZ - Rubikon PR

 

UPDATE

Odbor hospodaření s majetkem hlavního města Prahy 1. 8. 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16. 6. 2022. V zadávacím řízení hlavního město Praha hledá partnera, se kterým by uzavřelo smlouvu o spolupráci, založilo s ním bytové družstvo a partner by následně pro toto družstvo zajistil výstavbu bytových domů.

Podrobnější informace k veřejné zakázce lze nalézt na profilu zadavatele hl. m. Prahy na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha, a to pod veřejnou zakázkou s názvem: „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“.

Objekt pro projekt Dostupného družstevní bydlení na Radlické by měl mít po dokončení hrubou podlažní plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečních a skládat by se měl minimálně ze dvou bloků se samostatnými vchody. Dokončení výstavby bytů předpokládáme v horizontu 3–4 let. „Věřím, že tento projekt přispěje k řešení aktuální bytové krize, která se bohužel kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zvyšujícím se úrokům hypoték neustále prohlubuje. Praha se tak přidá k evropským městům, která i tímto způsobem řeší nedostatek dostupného bydlení pro své občany. Například v některých švýcarských městech tvoří družstevní byty až třetinu z celkového bytového fondu,“ říká radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, která se tématem družstevnictví mnoho let zabývá. „Náš projekt je určen pro občany, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení, ale nemají možnost získat hypotéku. Projekt jsme nastavili tak, aby nabídl řešení pro střední třídu obyvatel, kteří by pro sjednání hypotéky z různých důvodů nesplňovali podmínky. Úvěr si v tomto projektu bere družstvo jako celek na celý dům, navíc lze splácení úvěru rozložit na delší dobu. Tento projekt naváže na stoletou tradici družstevnictví v Česku,“ dodává.

 

V rámci pilotního projektu v Radlické ulici na Praze 5 má vzniknout přibližně 260 nových družstevních bytů. Vedoucí odborného týmu DDB Mgr. Jiří Kučera upřesňuje: „Z družstevních bytů bude pro Prahu vyhrazena přibližně třetina. Praha tyto byty může podnajímat zástupcům profesí klíčových pro chod a rozvoj města, například učitele, zdravotníky či hasiče. Zbývající dvě třetiny bytů budou určeny pro nové členy družstva, tj. fyzické osoby, které splňují předepsané podmínky. Vstup do družstva bude následovat po jeho vzniku.“

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Na rohu ulic Nádražní a U Železničního mostu se začne stavět ve druhé polovině roku 2022, a to podle návrhu PS Architekti. Stavební povolení už developeři mají, stavebníci tu po začátku prací zůstanou asi dva roky. Investorem projektu Viadukt Anděl je společnost Property N74, s níž JRD dlouhodobě spolupracuje a pozemek byl získán formou výměny za pozemek na Barrandově v oblasti chráněného přírodního území. Stavební pozemek vznikl formou rozdělením parcely mateřské školy, která má nyní o cca polovinu menší prostor pro venkovní aktivity dětí. Jedná se o zcela první administrativní budovu této skupiny. Viadukt Anděl vyroste v dynamicky se rozvíjející lokalitě nedaleko významné křižovatky pražského Anděla: v její blízkosti vzniká nová čtvrť Smíchov City a rezidenční areál na místě bývalého zlíchovského lihovaru.

JRD administrativni budova Viadukt Andel vizualizace 1024x663

 

Udržitelná administrativní budova má nyní stavební povolení a aspiruje na mezinárodní certifikaci LEED Gold v4, což je ohodnocení vlivu budovy na životní prostředí a na zdraví svých uživatelů. „Díky shodě s Property N74 bude nový projekt vycházet ze stejných principů energetické šetrnosti a zdravého vnitřního prostředí, které uplatňujeme u své rezidenční výstavby. Velký důraz zde budeme klást na využití udržitelných materiálů a technologického vybavení (včetně tepelných čerpadel s geotermálními vrty, fotovoltaického systému, automatického systému řízeného větrání s rekuperací s kompletně oddělenými okruhy přívodu a odvodu vzduchu, venkovního stínění, plnospektrálního osvětlení a inteligentního řídicího systému), vysokou energetickou účinnost, kvalitní vnitřní prostředí a uživatelský nadstandard zajišťující vysoce efektivní práci,“ vysvětluje Jan Řežáb, majitel a zakladatel společnosti. JRD Development má na starosti projektový management stavby, řízení fit-outů a – spolu se společností JLL – pronájem jednotlivých kanceláří a retailových prostor. Výstavba administrativní budovy je plánována na druhou polovinu roku 2022 a trvat by měla přibližně dva roky. Její celkovou pronajímatelnou plochu, která činí přibližně 7 850 m2, doplní střešní terasa s panoramatickým výhledem na nábřeží Vltavy, Vyšehrad a Pražský hrad a své místo zde naleznou kavárny, obchody a restaurace.

Speciální je projekt i díky potrubní poště, která má v administrativním domě fungovat. V přízemí trubky připomínají uměleckou instalaci – a vlastně jí i jsou, protože jde o dílo architekta Petra Vacka a studia Klik architekti. Instalace také svítí. Kromě umění jde ale o promyšlený systém, díky kterému lze po domě posílat dokumenty. Recepci v ní nahradí komunitní aplikace od českého startupu Sharry, jehož technologii pro provoz budov využívají klienti od New Yorku po Johannesburg. Další Smart "vychytávkou" budovy je komunitní aplikace Sharry, která slouží k řízení vstupu osob do budovy, rezervaci zasedacích místností a k chytré správě objektu. Pokud přijde do Viaduktu Anděl návštěva, dostane od toho, kdo ji pozval QR kód, se kterým se dostane tam, kam potřebuje.

JRD administrativni budova Viadukt Andel interier vizualizace 1024x768

Zajímavé je, že developer mezi v okolí dostupnou občanskou vybavenost uvádí mimo jiné také sportovní a rekreační vyžití v areálu Erpet Centrum (golf, tenis, bazén, volejbal aj.). Aktuální majitel (od roku 2020) však nejen že nepočítá s provozem tohoto areálu a chce jej zastavět, ale navíc tento objekt v minulém roce zcela uzavřel a objekt nyní účelově chátrá a je aktivně devastován různými činnostmi (ukládání stavebního odpadu a zeminy, pronajímání fotbalového hřiště jako parkoviště, konání ne zcela legálních párty, otevírání oplocení pro snadný vstup lidem bez domova a jiné).

 Screenshot 2023 03 12 at 15 31 07 Viadukt Anděl

Navzdory plánům je pravděpodobné, že z důvodu vysokých cen a odlivu pracovní síly ani letošní rok nezapočne stavba, která dle původních plánů měla být dokončena již v roce 2019 a místo toho byl areál (velmi krátce) využíván k projektu Smíchov EXPO. Patrně bude ještě jeden až dva roky trvat, než se obyvatelé Prahy 5 budou moci těšit z této nové udržitelné administrativní budovy.

 Nadrazni II C5 5 web

Napsal: Viktor Veselý

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Radlická mlékárna, jeden z posledních existujících milníků industriální historie Smíchova. Podle studie z roku 2015 je plánována "rekonstrukce" budovy. Bohužel dostupné informace spíše napovídají o zbourání podstatné části historické stavby, a jejím nahrazení moderní, šestipodlažní administrativní budovou. V současné době spolek Za lepší Smíchov získává přesnější informace.

 

Veřejně dostupné informace od developera (zdroj: CAMP)

Smíchov Business park - rekonstrukce bývalé Radlické Mlékárny, Smíchov Real Estate, a.s.
Stav: územní řešení, dokončení - 2020

Území se nachází v městské části Praha 5 - Smíchov, mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Blok tvoří 2 polyfunkční komplexy- Factory Office Centre (F.O.C.) naproti Smíchovskému nádraží a areál investora Smíchov Business Park. Řešené území je ze severu ohraničeno ulicí Rozkošného, z východu Strakonickou, z jihu areálem K & V Elektro a ze západu ulicí Nádražní a zmíněným komplexem F.O.C. Objekty na přilehlých parcelách tvoří ze severu nedokončená část bloku, s výrazným 5-ti podlažním nárožním domem a solitérní objekty čerpací stanice. Při jižní straně se nacházejí skladovací a technické objekty. Ze strany od nádraží se nachází schwarzenbergský solitérní objekt č.p. 28 a funkcionalistický objekt trafostanice, rovněž solitér.

Nové a staré budovy v areálu tvoří propojenou skrumáž. Základ tvoří komplex bývalé Radlické mlékárny, rekonstruovaný pro novou funkci. Část směrem k frekventované Strakonické pro administrativu a fitness, k Nádražní pro administrativu, zvláště v nových částech Da E. Plochy před budovami slouží pro parkování. Vjezd do areálu je dnes možný z ulice Rozkošného, kde jsou betonovými hradidly vymezeny 2 pruhy, vedle výjezdu z čerpací stanice. Vjezd je dosažitelný pouze z ulice U královské louky, a to provizorní spojkou nad čerpací stanicí, neboť ulice Rozkošného je slepá a v ústí do Nádražní ukončena. Vstupy pro pěší jsou z ulic Rozkošného a Nádražní, dobře dosažitelné MHD.

 

 Historie Radlické mlékárny

Radlická parní mlékárna - Radlizer Dampfmolkerei 1893 - 1992.
Jednu z nejstarších českých mlékáren představovala Radlická mlékárna založená Karlem Kirschnerem v roce 1872 při statku v Radlicích. Koncem 19. století firma přestěhovala výrobu naproti Smíchovskému nádraží, kde postupem času vyrostla v největší mlékárenský komplex meziválečného Československa.

V roce 1933 zde vyrobili vůbec první ovocný jogurt. Na fotografii níže je zachycena původní podoba areálu kolem roku 1900. Před budovou jsou připraveny mlékarenské vozy zajišťující rozvoz produtků, zejména obyvatelům města Prahy. Dnes je komplex využíván pro komerční a administrativní účely.

 

Mléčné bary

Radlická mlékárna měla nejen širokou síť prodejen, ve kterých prodávala mimo jiné své smetanové zákysy nebo kefíry, ale zavedla i mléčné bary, do kterých se chodilo na snídani nebo na svačinu.

Sběratelské kartičky

Mlékárna k výrobkům rozdávala svým zákazníkům jako reklamu takzvané zálepky a sběratelské litografické kartičky

Garáže mlékárny

Roku 1922 mlékárna adaptovala někdejší konírnu Josefa Kozlíka čp. 948 z roku 1905 na prostory pro distribuci mléka. Roku 1925 postavila poblíž garáže a opravnu mlékárenských aut podle projektu Aloise Zimy. Přitom zde vznikla poschoďová budova skladu s kubizujícími tvary okenních šambrán  (šambrány se nedochovaly). Garáže se později rozrostly o sousední pozemky, na kterých byly mlékárnou ve 30. letech 20. století postaveny dvě ocelové haly se světlíkem ve hřebeni střechy. Posuvná vrata haly byla namontována roku 1950, výtopna je z 60. let 20. století.

Po zrušení mlékárny areál využíval autoservis.

Od roku 2004 je zde Smíchov Business Park

V roce 2009 vyrostla sousední moderní devítipodlažní budova s názvem Factory Office Center, která kromě kanceláří, obchodů a služeb přinesla i nové architektonické řešení vstupu do stanice metra. Codevelopery projektu byly společnosti CZECH BUSINESS EXPLORERS a CBE Development. Generálním dodavatelem díla byla stavební firma PSJ.

Radlická Mlékárna

 

Smíchov Business Park

Média:

Reportáž ČT pořadu Hledání ztraceného času, hovoří filmový historik Karel Čáslavský

https://www.youtube.com/watch?v=zpfwpIn9mfc

Druhá reportáž ČT pořadu Hledání ztraceného času, hovoří filmový historik Karel Čáslavský

https://www.youtube.com/watch?v=oC4bz7rcOZo

Snímek Národního filmového archivu

https://vimeo.com/151372844

 

DocFile 5

 

Napsal: Viktor Veselý

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Zástupci spolku Za lepší Smíchov se v pondělí 5.11.2018 osobně setkali s ředitelem developmentu společnosti Sekyra Group, a.s., Igorem Klajmonem, aby detailněji představil developerský záměr revitalizace největšího smíchovského brownfieldu nesoucí název Smíchov City.

 

AKTUALIZACE 2.10.2019: v tento den bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení o schválení zařízení staveniště ve věci stavebního záměru Smíchov City-sever. Oznámení naleznete na úřední desce vyvěšené do 18.2.2019 pod tímto odkazem http://archiv.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=4488 , nebo v přílohách zde, řazených na konci tohoto článku.

Stručný přehled charakteristiky projektu:

 • Koncept projektu je bloková zástavba obsahující zejména byty a kancelářské prostory s doplňkovými funkcemi jako hotel či případně studentské ubytování. Všechny přízemní prostory ve všech domech ve všech blocích budou určeny pro komerční využití (retail, sport, gastronomie, apod.) - snaha o podporu živého města.
 • Území bude obsahovat dva parky (podle stávajícího územního plánu) a jeden široký zelený severojižní pěší koridor (podélný park resp. pěší bulvár)
 • V územním plánu je i území určené pro veřejnou vybavenost. V konceptu Smíchov City se v tomto prostoru počítá se školou. Developer preferuje, aby se jednalo o  veřejnou školu ačkoli byl osloven řadou zájemců ze soukromé sféry.  Praha 5 již ukončila  architektonickou soutěž na veřejnou školu. Další kroky jednání s P5 a Hlavním městem budou následovat po oficiálním ustavení zástupců samosprávy a to na obou úrovních.
 • První fáze projektu Smíchov City čeká na stavební povolení. Jedná se o dva bloky v severovýchodní části území podél ulice Za Ženskými domovy. Očekávaný začátek stavby je polovina roku 2019.
 • Projekt Smíchov Jih vč. centrály České spořitelny je zatím ve fázi architektonických studií. Naváže na současný plán Smíchov City a propojí ho se Smíchovským nádražím. Půjde o 8 budov, z nichž 4 budou určeny pro Českou spořitelnu a ostatní pro další kanceláře hotel a maloobchod. Začátek výstavby je předpokládán v roce 2022.
 • Město plánuje revitalizaci včetně rozšíření ulice Radlická (přidání pruhů) a dále revitalizaci ulice Za Ženskými domovy.
 • Počítá se i s revitalizací nádraží a vybudování přepravního uzlu s autobusovým nádražím a P+R parkovištěm. (investice SŽDC a Města) O podobě a termínech stavby probíhají diskuse s městem. Otevřené téma je například vyřešení parkování autobusů a prostor před nádražím v ulici Nádražní.
 • Developer Sekyra Group plánuje další participační prezentace a diskuse nad dalšími fázemi projektu - zejména podobou parků.

 3789847 smichov city sekyra group vystavba developersky projekt v0

Představení projektu Smíchov City

Nový kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City promění lokalitu smíchovského nádraží v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté a architekti se při návrhu inspirovali tradičním městem 19. století, avšak ho vylepšili pro 21. Nová čtvrť tak nabídne klidné bydlení, moderní kanceláře a veškerou občanskou vybavenost.

 • Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží
 • Rozloha: 200 000 m2
 • Plánované zahájení výstavby: přelom 2018 / 2019
 • Aktuální stav projektu: Projektová příprava

Bydlení zde nalezne zhruba 3 300 obyvatel, dále zde vyroste přibližně 190 000 m2 ploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9 000 pracovních míst. Součástí plánů je také park o rozloze cca 14 000 m2 tedy o výměře srovnatelné s Valdštejnskou zahradou a podélným parkem, který bude fungovat jako pěší zóna o šířce 28 m, například jako la Rambla v Barceloně, a délce 600 m.

V architektonické soutěži o návrh budov I. etapy čtvrti Smíchov City zvítězil návrh kanceláře Kuba & Pilař architekti, jako další spolupracující architekti byli doporučeni Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti. Všichni uvedení spolupracují na přípravě I. etapy projektu, aby byla zajištěna potřebná architektonická diverzita.

Smíchov City z pohledu architekta

 • Základem Smíchov City je nové řešení dopravy. Dálkové a příměstské autobusové linky se přesunou z náměstí Na Knížecí do prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská. Vznikne tak komplexní dopravní terminál s velkokapacitním parkovištěm P+R.
 • Centrální tepnou celého území bude pěší bulvár lemovaný stromořadím s průhledy na Pražský hrad a kostel sv. Václava mezi novým jižním terminálem a náměstím Na Knížecí.
 • Díky 1,4 hektarům parkových ploch a novým alejím lemujícím všechny nově navržené ulice se Smíchov City stane zelenou čtvrtí. Bude tak nejen příjemnějším místem k životu, ale také významně přispěje ke zkvalitnění ovzduší.
 • Nová čtvrť chce zaplnit plochy uvolněné železnicí. Nové domy dodrží výškovou hladinu stávající zástavby a také předepsané odstupové vzdálenosti. V pražském panoramatu akcentuje průhledy na Hradčany, Vyšehrad a další dominanty.

Za urbanistickou studií celého území Smíchovského nádraží stojí ateliér A69 architekti. Studie se stala podkladem pro změnu územního plánu č. 2710/00, kterou v květnu 2014 schválil magistrát hl. m. Prahy. Studii naleznete v přílohách řazených na konci tohoto článku.

Smichov City participace mapa 1

Moderní bydlení v centru Prahy

Hlavním mottem při vytváření projektu Smíchov City se stalo navrácení bydlení do centra Prahy, kam tradičně patří. V roce 1961 žilo na Smíchově přibližně dvakrát tolik obyvatel oproti dnešní době.

Bydlení v centru nabízí široké kulturní využití, veškerou občanskou vybavenost v blízkém okolí, ale také romantické procházky podél Vltavy.

 • Přesunutím odstavných autobusových stání z náměstí Na Knížecí se uvolní prostor pro výstavbu společensky významné budovy (koncertní sál, tržnice atp.).
 • Nový autobusový terminál a objekt P+R v přímé návaznosti na nádražní budovu vytvoří v tomto místě plně integrovaný dopravní uzel (parkování P+R, autobus, metro, vlaky a tramvaje).
 • Součástí čtvrti bude moderní nákupní centrum na průsečíku všech pěších i dopravních cest. Při čekání na dopravní prostředek tak bude možné vyřídit spousty záležitostí.
 • Administrativní budovy utvoří přirozenou bariéru mezi nejrušnějšími ulicemi a budovami určenými k bydlení. Komfort budoucích obyvatel nebude ničím rušen.
 • Nová čtvrť zahrne veškerou občanská vybavenost, obchody a služby v parteru, který lemuje nově založený bulvár. Další nebytové prostory budou k dispozici v prodloužení ulice Stroupežnického. Cílem je tedy vytvořit živé město, tak jak to známe např. z centrálního Karlína, původního Smíchova, Vinohrad, Vršovic, Holešovic, Žižkova či Dejvic.
 • Ve Smíchov City již obyvatelé nebudou muset trávit tolik času při cestě za prací či na nákup na okraj Prahy, vše budoucí obyvatelé obstarají buď pěšky, na kole či popojedou pár stanic tramvají.
 • V dominantní poloze na křížení parku a bulváru je plánována plnohodnotná základní škola (9 tříd) a mateřská škola (6 tříd).
 • Zeleň nahradí také stávající prázdné skladové plochy a kolejiště. Nové komunikace jsou záměrně navrženy širší, aby ve všech navržených ulicích mohly po obou stranách růst aleje stromů, které mají estetický i hygienický význam.
 • Obytné domy naplní nejvyšší standardy městského bydlení – od komfortu po energetickou úspornost. Minimální standard budov bude dodržen nízkoenergetický, ale najdeme i pasivní. Kanceláře budou bez výjimky certifikovány podle mezinárodní systémů BREEAM nebo LEED.
 • Domovní bloky budou rozděleny na jednotlivé domy svým měřítkem odpovídající činžovním domům tradičně rostlého města. Každý z těchto domů bude navržen jiným architektem, aby byla zaručena dostatečná různorodost.
 • Z nezávislé mezinárodní architektonické soutěže vyvstali autoři I. etapy: Kuba&Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti, kteří se do budoucna zaslouží o oživení městského prostoru přiléhajícího k autobusovému nádraží Na Knížecí.

 

Připravili: V. Cuchý, V. Veselý

Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City

Média:

Smíchov City - nová městská čtvrť

Praha TV - projekt Smíchov City (reportáž)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
V blízkosti vlakového nádraží Smíchov vyroste po roce 2023 nová centrála České spořitelny.
 
Místní mají obavu z masivní blokové zástavby okolí, a rovněž se obávají, zda se po konci pracovní doby tyto bloky nepromění v město duchů.
Podle dostupných informací, má v nových budovách mimo jiné vzniknout například divadlo, výstavní prostory, kavárny, restaurace, společensko-zábavní podniky a podobně. Dále se jedná o zvýšení prostupnosti území, pro značnou část Smíchovských tento brownfield představuje barikádu blokující průchod například na Paví vrch, Skalku, nebo Santošku. Průchozí je v podstatě jen díky lávce nad kolejištěm. Projekt by toto mohl zlepšit.
 
Tisková zpráva:
Na pražském Smíchově vyroste obří centrála pro 3500 zaměstnanců České spořitelny. V kampusu budou kanceláře i služby pro veřejnost
Martina Marečková 17. 9. 2018
 
Budovy peněžních ústavů přispěly k architektonickému obohacení Prahy. Především honosné domy postavené od druhé poloviny 19. století do začátku první světové války jsou považované za přední výtvory našich architektů. Patří mezi ně bývalá Zemská banka v ulici Na Příkopě či Anglo-československá banka v Hybernské ulici. Většina z nich už bankéřům neslouží, zůstaly v nich převážně jen pobočky pro klienty. Banky, konkrétně ČSOB, Komerční banka či UniCredit, sestěhovaly své zaměstnance do velkých, moderních, efektivně řešených administrativních center mimo centrum města.
 
Na stavebníky a architekty historických budov kladly banky vysoké požadavky vedle bezpečnosti především na jejich reprezentativnost. Domy měly ohromit už svým vnějškem, u zákazníků měly vzbuzovat pocit důvěry, jistoty a velkých možností. Bohatě zdobené jsou proto už jejich fasády, průčelí či vchody a umělecká výzdoba je i v jejich interiérech. Výsledkem byly někdy až okázalé stavby. Například při soutěži na výstavbu budovy Městské spořitelny pražské v Rytířské ulici v roce 1890 se žádný z předložených čtrnácti projektů nezdál dost vhodný k realizaci a takových neúspěšných soutěží bylo více, píše se v diplomové práci z roku 1975 Architektura budov pražských peněžních ústavů ve vývoji let 1850−1950 od Zdeňka Malého.
 
Zmíněná banka v Rytířské proto vyhlásila v roce 1891 další soutěž. Výsledná podoba o tři roky později dokončeného domu je dílem architektů Antonína Wiehla a Osvalda Polívky. Novorenesanční palác byl v 50. letech minulého století přestavěn na Muzeum Klementa Gottwalda, po revoluci získala tuto nemovitou kulturní památku v rámci privatizace Česká spořitelna. A ta si jako jediná z velkých bank v Praze ještě nepostavila jedno centrální sídlo. To se ale změní.
 
Česká spořitelna, největší banka v zemi podle počtu klientů, bude mít novou centrálu na Smíchově. Firma se rozhodovala mezi třemi lokalitami, limitem byly požadavky na dopravní dostupnost a velikost pozemku. Hledala parcelu, kam se vejde administrativní centrum o velikosti přibližně 75 tisíc metrů čtverečních, které pojme asi 3500 lidí.
 
"Vybrali jsme Smíchov, protože tato část města si zaslouží rozvoj a kultivaci a my k tomu chceme přispět," říká Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. Novostavba vyroste na brownfieldu u vlakového nádraží. Stane se součástí projektu Smíchov City, nové městské čtvrti developera Sekyra Group, kde vedle kancelářských budov vznikne bydlení pro více než tři tisíce lidí, škola, obchody a zelené plochy.
 
Spořitelna vypsala na novou centrálu mezinárodní architektonickou soutěž a v nejbližších týdnech oznámí vítěze. Podle Hospodářských novin je jím sdružení ateliérů Baumschlager Eberle Architekten z Rakouska a českého Pavel Hnilička architekti. Ostatně Baumschlager Eberle se dostal mezi tři finalisty architektonické soutěže na tři roky starou vídeňskou centrálu bankovní skupiny Erste, která je vlastníkem České spořitelny. Banka nakonec dala návrh zpracovat vídeňskému studiu Henke Schreieck. Do soutěže se tehdy přihlásilo kolem 150 ateliérů z 35 zemí.
 
Zaměstnanci spořitelny dnes sedí v Praze 4 v pěti budovách, což podle Salomona není dlouhodobě únosné i z důvodu rozdílné životnosti objektů. "Výšková budova na Budějovické byla navíc stavěna jako hotel a její skelet neumožňuje propojení jednotlivých kanceláří tak, aby v něm vznikl otevřený prostor. Drtivá většina činností v naší bance je dnes spíše týmového zadání. Víme, že když posadíme zaměstnance k jednomu stolu, práce se zrychlí," vysvětluje Salomon.
Připravil : Viktor Veselý
 
 
Galerie fotografií modelu vystaveného na výstavě 100 let Československé architektury v pražském Mánesu:
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna
Česká spořiteln...
Česká spořitelna